1 Eylül 2007 Cumartesi

Elif Lâm Mim Dedim, Be Dedim

Yazdıklarımın, yazacaklarımın hülâsasıdır:

Elif, Aşkın ifadesine yetmez. Lâm da gerekir! Yalnız O!

Mim kendisini de vurgulamaz, tek elifi de, eğer lâm hatırlanmazsa.

Onun için: Elif, lâm, mim. Bir arada. Aşk ile.